fredag 9. desember 2011

4 nye julekort/4 new Christmas cards

Flere julekort klare for utsending - det går fort mot jul nå og best å få unna alt før fristen sånn at de kommer frem til jul.

More Christmas cards ready to be sent - it's getting closer and closer till Christmas and it's best to get all the cards ready to be sent before the deadline so they arrive before Christmas eve.

1 kommentar: